Florynka

Florynka, wś, pow. grybowski, o 9 kíl. od Grybowa, nad rz. Piorunką, ma kościół paraf. gr. kat. i szkołę fil. 1-klasową; 3025 m. rozl. w glebie chudej, owsianej, 155 dm., 935 mk. gr. kat. Należy do dóbr Muszyna, własność dawniej biskupstwa krak., obecnie funduszu religijnego. Tu się urodził znany chemik Emil Czyrniańskí. M. Ż. S.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.-  1881, tom II, s. 395