Izby

Izby, wś ruska, pow. grybowski, na granicy wegierskiej w Beskidach, nad rz. Białą, tworzącą się tu z połączenia dwu potoków: Biliczny i Wisznianki, o 10 kil. od st. poczt. w Ujściu ruskiem, o 20 kil. od Grybowa, przy drodze z Grybowa do Bardyowa. Rozl. 2344 morgów, w tem 832 mr. lasu i polan; położenie górzyste, gleba owsiana, dm. 98, mk. 643, paraf. gr. kat. w miejscu. Attyencya Muszyny, własność funduszu rekigijnego. Wysokość nadrzeczna Biały wynosi tu 570 mt. npm. M.Ż.S.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1882r. T. III, s. 331-332


Spis Powszechny 1921 rok - Izby

Budynki mieszkalne 96
Inne budynki 2
Ludność ogółem 557
Kobiety 282
Mężczyźni 275
Wyznanie grecko-katolickie 533
Wyznanie rzymsko-katolickie 9
Wyznanie mojżeszowe 19
Inne chrześcijańskie 4
Narodowość rusińska 539
Narodowość polska 7
Narodowość żydowska 11

Cerkiew w Izbach
Izby - cerkiew greko-katolicka pod wezwaniem św. Łukasza fot. Leszczycki S. zdjęcie pochodzi ze zbiorów NAC

Izby - cerkiew greko-katolicka pod wezwaniem św. Łukasza

fot. Leszczycki S. zdjęcie pochodzi ze zbiorów NAC


Kliknij aby powiększyć. Cerkiew w Izbach
Izby - cerkiew greko-katolicka św. Łukasza. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cerkiew łemkowska w Izbach
Izby - cerkiew drewniana, w tle widoczna wieża cerkwi św. Łukasza. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów NAC

Izby - cerkiew drewniana, w tle widoczna wieża cerkwi św. Łukasza.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów NAC