31 Łemkowska Watra na Obczyźnie - Michałów 2011

31 Лемківскa Ватрa на Чужыні – Михалів 2011


5-6 sierpnia 2011

P R O G R A M

„XXXI Łemkowskiej Watry na Obczyźnie” – Michałów 2011

pod honorowym patronatem 

Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy

 

5.08.2011 r. (piątek):

 

- godz. 18.50 – schodzenie się uczestników, gości i zespołów przy obelisku

- godz. 19.00 - złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Akcję „Wisła”

- godz. 19.15 - rozpoczęcie „XXXI Łemkowskiej Watry”

- powitanie uczestników, gości i zespołów

- wystąpienia gości

- rozpalenie Watry i wykonanie pieśni „Tiażko żyty na czużyni”

- godz. 19.30 - występ zespołu „Łastiwoczka” (Przemków – Polska)

- godz. 20.15 - występ chóru „Zoria” (Uście Gorlickie – Polska)

- godz. 20.30 - występ zespołu „Bojkiwszczyna” (Kałusz – Ukraina)

- godz. 21.00 - występ kabaretu "Kyczery" - "Lemkiwska moda na wesoło"

- godz. 21.15 - występ zespołu „Kyczera"” (Legnica – Polska)

- godz. 22.00 - występ zespołu „Drewutnia” (Lublin– Polska)

- godz.  0.00 - wystep zespołu "Nadija" (Leszno Górne - Polska) i zabawa taneczna

- godz.  4.00 - zakończenie I dnia

 

6.08.2011 r. (sobota):

 

- godz. 11.00 - powitanie

- godz. 11.05 - występ zespołu „Szarysz"” (Preszov – Słowacja)

- godz. 11.30 - występ zespołu „ Kyczera” ( Jakubiany - Słowacja)

- godz. 12.00 - konkurs piosenki i rysunku dla dzieci

- godz. 12.45 - występ Anny Kysił (Drohobycz – Ukraina)

- godz. 13.00 - konkurs wiersza dla dzieci

- godz. 13.30 - występ zespołu „Łastiwoczka Junior"(Przemków – Polska)

- godz. 13.50 - występ zespołu "Młoda Kyczera" (Legnica - Polska)

- godz. 14.10 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i występ laureatów 

                     konkursów dla dzieci

- godz. 14.30 - występ zespołu "Czeremszyna" (Głogów – Polska)

- godz. 15.15 - konkurs na Miss zespołów biorących udział w "XXXI Watrze..." – 

                     z udziałem kapeli „Drewutnia”

- godz. 16.00 - występ chóru „Zoria” (Uście Gorlickie – Polska)

- godz. 16.20 - "Jubileusze, jubileusze..."

- godz. 16.30 - występ zespołu „Roztoka” (Rudna – Polska)

- godz. 17.00 - p r z e r w a

- godz. 18.15 - występ zespołu „Lemko-Tower” (Strzelce Krajeńskie – Polska)

- godz. 19.00 - występ zespołu „Kyczera” (Jakubiany - Słowacja)

- godz. 19.30 - Zabawa promocyjna dla uczestników "XXXI Łemkowskiej Watry"

- godz. 20.00 - występ sióstr Ramony i Natalii Boczniewicz (Przemków –Polska) 

- godz. 20.30 - występ zespołu "Szarysz" (Preszov - Słowacja) cz. 1

- godz. 21.00 - występ zespołu „"Łastiwoczka"” (Przemków – Polska)

- godz. 21.30 - występ zespołu „Szarysz"” (Preszov – Słowacja) cz. II

- godz. 22.00 - oficjalne zakończenie „XXX Łemkowskiej Watry na Obczyźnie”

- godz. 22.30 - zabawa taneczna – zespoły: „Burjan” (Gorlice) i "Ton"(Medzilaborce - 

                     Słowacja) 

- godz.  5.00 – zakończenie „XXXI Łemkowskiej Watry na Obczyźnie” 


Michał Habura i Dymitr Dubec rozpalili XXXI Łemkowską Watrę na Obczyźnie w Michalowie, gmina Chocianów

П Р О Ґ Р А М

ХХХІ Лемківской Ватры на Чужыні – Михалів 2011

під гоноровым патронатом

Нижньошлеского Воєводы Александра Марка Скорупы

 

5.08.2011 р. (пятниця):
- год. 18.50 – сходины участників, гости і ансамблів при памятнику Акциі „Вісла”
- год. 19.00 – зложыня квітя під памятником
- год. 19.15 – розпочатя ХХХІ Лемківской Ватры на Чужыні
– привитана участників, гости і ансамблів
– выступліня гости
– розпаліня Ватры при сьпіві пісні Тяжко жыти на чужыні
- год. 19.30 – выступ ансамблю „Ластівочка” (Пшемків – Польща)
- год. 20.15 – выступ хору „Зоря” (Устя Рускє – Польща)
- год. 20.30 – выступ ансамблю „Бойківщина” (Калуш – Украіна)
- год. 21.00 – выступ кабарету „Кычеры” – „Лемківска мода на весело”
- год. 21.15 – выступ ансамблю „Кычера” (Ліґниця – Польща)
- год. 22.00 – выступ ансамблю „Древутня” (Люблін – Польща)
- год.   0.00 – выступ ансамблю „Надія” (Шпротава – Польща) і танцувальна    

                    забава
- год. 3.00 – закінчыня І дня

6.08.2011 р. (субота):
- год. 11.00 – привитаня
- год. 11.05 – выступ ансамблю „Шариш” (Пряшів – Словация)
- год. 11.30 – выступ ансамблю „Кычера” (Якубяны – Словация)
- год. 12.00 – конкурс сьпіванкы і рысунку для діти
- год. 12.45 – концерт Анны Кисіль (Дрогобыч – Украіна)
- год. 13.00 – конкурс рецитациі для діти
- год. 13.30 – выступ ансамблю „Ластівочка Юньор” (Пшемків – Польща)
- год. 13.50 – выступ ансамблю „Молода Кычера” (Ліґниця – Польща)
- год. 14.10 – оголошыня результатів, вручыня нагород і выступ лавреатів
                     діточых конкурсів
- год. 14.30 – выступ ансамблю „Черемшына” (Ґлоґів – Польща)
- год. 15.15 – конкурс на Мис ансамблів беручых участ в ХХХІ Ватрі –
                     з участю капелі „Древутня”
- год. 16.00 – выступ хору „Зоря” (Устя Рускє – Польща)
- год. 16.20 – „Ювілеі, ювілеі...”
- год. 16.30 – выступ ансамблю „Розтока” (Рудна – Польща)
- год. 17.00 – п е р е р в а
- год. 18.15 – выступ ансамблю „Лемко-Тавер” (Стшельце Краєньскє – Польща)
- год. 19.00 – выступ ансамблю „Кычера” (Якубяны – Словация)
- год. 19.30 – Забава промоцийна для участників ХХХІ Лемківской Ватры
- год. 20.00 – выстут сестер Рамоны і Наталіі Бочнєвич (Пшемків – Польща)
- год. 20.30 – выступ ансамблю „Шариш” (Пряшів – Словация) – ч. І
- год. 21.00 – выступ ансамблю „Ластівочка” (Пшемків – Польща)
- год. 21.30 – выступ ансамблю „Шариш” (Пряшів – Словация) – ч. ІІ
- год. 22.00 – офіцийне закінчыня ХХХІ Лемківской Ватры на Чужыні
- год. 22.30 – танцувальна забава – ансамблі: „Бурян” (Ґорлиці – Польща)
                     і „Тон” (Меджелабірці – Словация)
- год. 5.00 – закінчыня ХХХІ Лемківской Ватры на Чужын

 

Informacja pochodzi ze strony Stowarzyszenia Łemków

Łemkowskie Watry

w Michałowie

Łemkowska Watra w Michałowie