Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Wyżna w Szematyzmie z 1831 roku

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1831

Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1843
Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco-Catholicae Premisliensis pro Anno Domini 1843

MOCHNACZKA Parochia. Eccl. Ad S. Mich. Arch.

Patronus Augustissima Majestas.

Parochus Joannes Czyrniański nat. 1774, ord. 1801.

In Matre (Mochnaczka niżna) Num. Anim. Gr. C.   738.

- Filiali Mochnaczka wyżnia -                               507.

Schola Paroch. Adj. Theodor Szopejski.                                                               

Summa 1245.