Fotografie cerkwi: Hańczowa, Izby, Klimkówka

Fotografie cerkwi


Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fotografie cerkwi w Hańczowej, Izbach i Klimkówce z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego