Kapliczki łemkowskie: Wierchomla Wielka, Piorunka, Czyrna

Fotografie cerkwi i kapliczek


Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fotografie cerkwi w Wierchomli Wielkiej, Piorunce i Czyrnej z pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.