Bodaki

Bodaki, wś, pow. gorlicki, par. rz. katol. Żmigród, gr. kat. Bartne, o 6 kil, od st. poczt. Małastów, Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 271

Bodaki (łemk. Бодаки, Bodaky) - województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Sękowa


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.


Bodaki - cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra fot. Grzegorz Grdal

Cerkiew grekokatolicka fot. Kamil Bańkowski www.irart.pl