Bodaki

Bodaki, wś, pow. gorlicki, par. rz. katol. Żmigród, gr. kat. Bartne, o 6 kil, od st. poczt. Małastów, Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 271

Bodaki (łemk. Бодаки, Bodaky) - województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Sękowa
Bodaki - cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra fot. Grzegorz Grdal

Cerkiew grekokatolicka fot. Kamil Bańkowski www.irart.pl