Żydowskie

Żydowskie, w XVI w. Żydowsko, wś, w pow. krośnieńskim, leży śród gór, wzn. 525 mt. npm., u źródłowisk Krępny, pot. uchodzącego z praw. brzegu do Wisłoki, przy gościńcu ze Zmigrodu do Zborowa na Węgrzech. Chaty są zbudowane w ulicę po obu brzegach potoku, w wązkiej dolinie, ciągnącej się, w kierunku płd.-wsch., otoczone lesistemi górami. Wieś ma cerkiew drewnianą, przyłączoną; do par. gr.-kat. w Cichani i składa się z 73 dm. i 450 mk. (245 męż., 205 kob.), 438 gr.-kat. i 12 izrael. Pos. tabularna (Jana Lewickiego) wynosi 663 mr. lasu; pos. mn. 1749 mr. roli, łąk i past. Ż. nazywało się pierwotnie Żydowsko (Pawiń., Małop., 123) i należało do par. Myscowa; r. 1581 miało tylko jedno dworzyszcze wołoskie i sołtystwo. Było własnością Stadnickich. Mac.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1895 tom XIV, s. 887


Cmentarz Żydowskie

Cmentarz łemkowski w Żydowskim 

Żydowskie to nieistniejąca wieś w okolicach Krempnej, w Beskidzie Niskim, leżąca w obszarze Magurskiego Parku Narodowego. Po II wojnie światowej mieszkańcy (w większości grekokatolicy) zostali wysiedleni głównie do ZSRR a we wsi urządzono PGR.

[czytaj cały artykuł]


Cerkiew Żydowskie
Cerkiew drewniana w Żydowskiem fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski

Gmina: Krempna

Kod pocztowy: 38-232 Żydowskie