Żydowskie

Żydowskie, w XVI w. Żydowsko, wś, w pow. krośnieńskim, leży śród gór, wzn. 525 mt. npm., u źródłowisk Krępny, pot. uchodzącego z praw. brzegu do Wisłoki, przy gościńcu ze Zmigrodu do Zborowa na Węgrzech. Chaty są zbudowane w ulicę po obu brzegach potoku, w wązkiej dolinie, ciągnącej się, w kierunku płd.-wsch., otoczone lesistemi górami. Wieś ma cerkiew drewnianą, przyłączoną; do par. gr.-kat. w Cichani i składa się z 73 dm. i 450 mk. (245 męż., 205 kob.), 438 gr.-kat. i 12 izrael. Pos. tabularna (Jana Lewickiego) wynosi 663 mr. lasu; pos. mn. 1749 mr. roli, łąk i past. Ż. nazywało się pierwotnie Żydowsko (Pawiń., Małop., 123) i należało do par. Myscowa; r. 1581 miało tylko jedno dworzyszcze wołoskie i sołtystwo. Było własnością Stadnickich. Mac.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1895 tom XIV, s. 887


Cmentarz Żydowskie

Cmentarz łemkowski w Żydowskim 

Żydowskie to nieistniejąca wieś w okolicach Krempnej, w Beskidzie Niskim, leżąca w obszarze Magurskiego Parku Narodowego. Po II wojnie światowej mieszkańcy (w większości grekokatolicy) zostali wysiedleni głównie do ZSRR a we wsi urządzono PGR.

[czytaj cały artykuł]


Cerkiew Żydowskie
Cerkiew drewniana w Żydowskiem fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski

Gmina: Krempna

Kod pocztowy: 38-232 Żydowskie

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.