Wyszowatka

PGR Wyszowatka we wrześniu 1980 / fot. Dominik Księski
PGR Wyszowatka we wrześniu 1980 / fot. Dominik Księski