Czyrna

Czyrna, wś, pow. grybowski, 1605 morg. rozl., w tem 1003 m. roli ornej, a 242 m. lasu; 83 dm., 506 mieszk., przeważnie ruskiej narodowości, paraf. w miejscu; kościół paraf. drewniany pod wezwaniem św. Parascewii. Cz. leży w niedostępnych górach, gleba owsiana. Obszar dworski stanowi własność funduszu religijnego.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 t. I s. 884


cerkiew w Czyrnej
Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy z 1893 fot. Piotr Bryłka

Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy

fot. Piotr Bryłka

Czyrna cerkiewka
Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy fot. Piotr Bryłka