Czyrna

Czyrna, wś, pow. grybowski, 1605 morg. rozl., w tem 1003 m. roli ornej, a 242 m. lasu; 83 dm., 506 mieszk., przeważnie ruskiej narodowości, paraf. w miejscu; kościół paraf. drewniany pod wezwaniem św. Parascewii. Cz. leży w niedostępnych górach, gleba owsiana. Obszar dworski stanowi własność funduszu religijnego.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 t. I s. 884


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
cerkiew w Czyrnej
Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy z 1893 fot. Piotr Bryłka

Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy

fot. Piotr Bryłka

Czyrna cerkiewka
Cerkiew św. Paraskewy Męczennicy fot. Piotr Bryłka