Binczarowa

Binczarowa w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego...

Binczarowa, wś, pow. grybowski, o 10 kil. od Grybowa, ma 2246 morg. rozl., 105 domów, 627 mieszk., przeważnie ruskiej narodowości. Parafia łac. w Grybowie, ruska kapelania, w miejscu, położenie bardzo górzyste, gleba mało urodzajna. M. M.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 230


Binczarowa, potok, wypływa ze źródlisk leśnych we wschodniej stronie gm. Binczarowej w pow. grybowskim; płynie na wschód łąkami binczarowskiemi i po 5 kilom. biegu wpada z lew. brz. do Białej Dunajcowej. Br. G.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 230


Binczarowa, w dok. Bybycza reban, r. 1581 Biekczarowa, wś, pow. grybowski. Wymieniona w dok. z r. 1365 jako wieś królewska, założona na obszarze lasu Jawór, na połd. od Grybowa. (Kod. Mał., III, 188). W r. 1581 we wsi kościelnej Biekczarowa płaci Pieniążek od 13 półłanków, 2 zagr , 3 kom.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1900 t. XV cz. 1 s. 155


Binczarowa w Szematyźmie z 1905 roku

Бъльцарова, Церк. св. Вел. Муч. Димитрія. Визита канон. въ р. 1869 черезъ АЕп. Іосифа Сембратовича. Патронъ: П. Т. мѢстцева громада вôдъ 1887 р. Пар. Прч. Теофиль Качмарчикь членъ ВыдѢла Рады повѢтовой и шкôльно-окружной въ ГрыбовѢ, вôдл. одеж. крыл.‚ р. 1844, рук, 1873 ж.

Въ матерн. ч. д. .         .     .     .       .        792

— мѢстц. Грыбôвъ мѢсточко, ч. д. .     . 9

—     —     Строже, ч. д.   .   .   .   .   .   .      2

                                                         Всего 803

Зъ того въ АмерицѢ зъ БѢльцаревой 127. Латинникôвъ 12 душь.

ВѢноване: орного поля 40 мр. 1552 сж, пасовиска 27 мр., лук 22 мр. 337 сж. лѢса 14 мр, 302 сж‚ ставъ 240 сж. зарыбленьпй 1880 р.‚ огорода 2 мр. 1516 сж.‚ мешного 14 кôпъ вôвса, проскурне 1½, кôрця пшеницѢ, —Додатокъ зъ касы 1090 к. 38 с. — Школа етатова зъ рускимъ выклад. Яз., дѢтей р. 98. Платня дяка испыт. 24 к.‚ 4. корцѢвôвса и доходы церковнй. Читальня на статутахъ М. Качковского, цленôвъ 25, єсть каса пожичкова, каса церковна и громадска звычайна. ПовѢгь, судъ, урядъ податковый и сгація телеграфична Грыбôвъ 9 км. почта Фльорынка.

Źródło: Шематисмъ всего клира грецко-катлического епархій соєдиненыхъ Перемыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905 [Szematyzm kleru grekokatolickiego eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905] s. 253