Binczarowa

Binczarowa w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego...

Binczarowa, wś, pow. grybowski, o 10 kil. od Grybowa, ma 2246 morg. rozl., 105 domów, 627 mieszk., przeważnie ruskiej narodowości. Parafia łac. w Grybowie, ruska kapelania, w miejscu, położenie bardzo górzyste, gleba mało urodzajna. M. M.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 230


Binczarowa, potok, wypływa ze źródlisk leśnych we wschodniej stronie gm. Binczarowej w pow. grybowskim; płynie na wschód łąkami binczarowskiemi i po 5 kilom. biegu wpada z lew. brz. do Białej Dunajcowej. Br. G.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1879 t. I s. 230


Binczarowa, w dok. Bybycza reban, r. 1581 Biekczarowa, wś, pow. grybowski. Wymieniona w dok. z r. 1365 jako wieś królewska, założona na obszarze lasu Jawór, na połd. od Grybowa. (Kod. Mał., III, 188). W r. 1581 we wsi kościelnej Biekczarowa płaci Pieniążek od 13 półłanków, 2 zagr , 3 kom.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- rok 1900 t. XV cz. 1 s. 155


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Binczarowa w Szematyźmie z 1905 roku

Бъльцарова, Церк. св. Вел. Муч. Димитрія. Визита канон. въ р. 1869 черезъ АЕп. Іосифа Сембратовича. Патронъ: П. Т. мѢстцева громада вôдъ 1887 р. Пар. Прч. Теофиль Качмарчикь членъ ВыдѢла Рады повѢтовой и шкôльно-окружной въ ГрыбовѢ, вôдл. одеж. крыл.‚ р. 1844, рук, 1873 ж.

Въ матерн. ч. д. .         .     .     .       .        792

— мѢстц. Грыбôвъ мѢсточко, ч. д. .     . 9

—     —     Строже, ч. д.   .   .   .   .   .   .      2

                                                         Всего 803

Зъ того въ АмерицѢ зъ БѢльцаревой 127. Латинникôвъ 12 душь.

ВѢноване: орного поля 40 мр. 1552 сж, пасовиска 27 мр., лук 22 мр. 337 сж. лѢса 14 мр, 302 сж‚ ставъ 240 сж. зарыбленьпй 1880 р.‚ огорода 2 мр. 1516 сж.‚ мешного 14 кôпъ вôвса, проскурне 1½, кôрця пшеницѢ, —Додатокъ зъ касы 1090 к. 38 с. — Школа етатова зъ рускимъ выклад. Яз., дѢтей р. 98. Платня дяка испыт. 24 к.‚ 4. корцѢвôвса и доходы церковнй. Читальня на статутахъ М. Качковского, цленôвъ 25, єсть каса пожичкова, каса церковна и громадска звычайна. ПовѢгь, судъ, урядъ податковый и сгація телеграфична Грыбôвъ 9 км. почта Фльорынка.

Źródło: Шематисмъ всего клира грецко-катлического епархій соєдиненыхъ Перемыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905 [Szematyzm kleru grekokatolickiego eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905] s. 253