Bielanka

B[ielanka]., wś, pow. gorlicki, o 8 kil. od Gorlic; razl. 1748 morg., wtem 777 m.lasu,
70 domów, 381 ludności, par. łacińska w Szymbarku; położenie górzyste, niedaleko gościńca karpackiego, tartak parowy. M. M.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 207-208Bielanka, potok wypływający w obr. gm. tejże samej nazwy na wschodniej jej granicy z Rychwałdem, z pod góry Mienczowa (673 m.), w powiecie gorlickim; płynie zrazu na zachód, poczem płynie przez sam środek wsi Bielanki, wąską doliną międzygórską, między wzgórzami Miastką górą (634 m.) i Bartnicą górą (632); w obrębie gm. Szymbarka uchodzi do Ropy z pr. brz. Br. G.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 208