Bielanka

B[ielanka]., wś, pow. gorlicki, o 8 kil. od Gorlic; razl. 1748 morg., wtem 777 m.lasu,
70 domów, 381 ludności, par. łacińska w Szymbarku; położenie górzyste, niedaleko gościńca karpackiego, tartak parowy. M. M.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 207-208


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Bielanka, potok wypływający w obr. gm. tejże samej nazwy na wschodniej jej granicy z Rychwałdem, z pod góry Mienczowa (673 m.), w powiecie gorlickim; płynie zrazu na zachód, poczem płynie przez sam środek wsi Bielanki, wąską doliną międzygórską, między wzgórzami Miastką górą (634 m.) i Bartnicą górą (632); w obrębie gm. Szymbarka uchodzi do Ropy z pr. brz. Br. G.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 208