Skwirtne

Skwirtne, wś, pow. gorlicki, leży w górach nad potokiem uchodzącym do Zdyni (dopł. Ropy), zbudowana  w zwartej  dolinie, na wznies. 460 mt. npm. Dolinę zamyka od zach. pasmo wzgórz tworzące dział wodny między Ropą a Zdynią, ze szczytami Międzyryczna (628 mt.) i Hańczowa góra (321 mt.), od wsch. zaś niższe wzgórze ze szczytem Baszne (594 mt.) Dział poboczny między Skwirtnym pot. a Regietowką, napłd. od wsi sięga 522 mt. i tworzy granicę połdn. między tą wsią a Regietowem Wyżnym. Najbliższemi osadami są: na płn. Kwiatoń, na zach. Hańczowa a na wsch. Smerekowiec. Par. gr.-kat. w Regietowie Wyżnym. Wś składa się z 60 dm. i 408 mk., 397 gr.-kat. i 11 izrael. Pos. mniej. ma 709 roli, 243 past. i 185 mr. lasu. Gleba tu jest zimna, nieurodzajna i kamienista.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1889 tom X, s. 748


Cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana fot. Kamil Bańkowski www.irart.pl

Cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana fot. Kamil Bańkowski www.irart.pl