Brunary

Brunary w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

Brunary, niższe i wyższe, wieś w Galicyi, pow. grybowski, rozl. 2025 morg., w tem 1246 m. roli ornej, 118 dm., 689 mk., narodowości ruskiej; paraf. grecka w miejscu. Kościół paraf. pod wezwaniem św. Michała, szkoła ludowa jodnokiasowa. B. leżą w wysokich górach; gleba owsiana. Obszar dworski jest własnością funduszu religijnego.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 387


Brunary w Szematyzmie z 1905 roku

Брунары. Церк.. дерев. св. Арх. Михаила, создана 1831, метрики вôдъ р. ‚1784‚ Визита канон. въ ‚р. 1869 черезъ АЕп. Іосифа Сембратовича. Патронъ: Єго ц. к. Ап. Величество. Пар. Пр. Петръ Сандовичь р. 1858, рук. 1884, ж. я. в.

Въ матерн. ц. д. .     .      .     .       .     .       .       .        .       .     401

— дочерн. Чарна‚ вôдд. вôдъ матери. 3 км.

     Церк. Дер. св. В М. Дим. созд. 1764, а рестав. 1823‚

     ч. Д.     .      .      .        .       .        .    .      .       .         .      .      465

—мѢстц. Брунары нижнй, ч. Д.    .      .       .         .      .      405

—     —   Яшкова ч. д.         .           .         .       .         .      .      260

                                                                                        Всего  1531

зъ тыхъ перебуваютъ въ АмерицѢдо дущь.

Латинникфвъ 26, жидôвъ 35.

ВѢнованє: орного поля 41 мр. 467 сж.‚ пасовиска 2 мр. 1244 сж.‚ лукъ 5 мр. 1213 сж.‚ огорода 863. сж.. неужиткôвъ 1817 сж.‚ лѢса 13 мр., дохôдъ эъ грунту 82 к. 99 с.‚ Мешного 23 кôпъ вôвса, % вôдъ цѢнныхъ ефектôвъ 121 к. 30 с. — Додатокъ зъ касы 947 к. 74 с.‚ податку 23 к. Школа етатова въ Брунарахъ, языкъ выкл. рускйй о 1 силѢ, число дѢтей руск. 142. Платня дяка неиспыт. одна мѢрка вôвса вôдъ кождого нумера и доходы церковнй, читальнѢ, нѢ склепôвъ нема‚ єсть кяса церковна а друга каса громадска для добра громады. ПовѢтъ, судъ, урядъ податковый и стація телеграфична Грыбовъ 14 км., почта СнѢтниця 2½ км.

Źródło: Шематисмъ всего клира грецко-катлического епархій соєдиненыхъПеремыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905 [Szematyzm kleru grekokatolickiego eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905] s. 253