Bogusza

Bogusza w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

Bogusza, wś, pow. grybowski, o 11 kil. od Grybowa, 2262 morg rozl., wtem 1090 m. lasu, 87 dm., 514 mk. narodowości ruskiej, parafia gr. kat. w Królowy ruskiej, położenie górzyste, gleba owsiana. M. M.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 282

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.