Bogusza

Bogusza w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

Bogusza, wś, pow. grybowski, o 11 kil. od Grybowa, 2262 morg rozl., wtem 1090 m. lasu, 87 dm., 514 mk. narodowości ruskiej, parafia gr. kat. w Królowy ruskiej, położenie górzyste, gleba owsiana. M. M.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 282