Bednarka

Bednarka, wieś ruska na prawie wołoskiem, niegdyś królewska w pow. gorlickim, przy drodze z Gorlic do Żmigrodu; około jej rozszerzenia, zaludnienia i uporządkowania zasłużył się Fiedor Mikulicz, sołtys bednarecki, jak świadczy dyplom Zygmunta III z 25 maja 1595 (niedruk.).

Obecnie liczy 134 dm., 749 mieszk. przeważnie Rusinów; z tych 371 męż., 378 kobiet.

Rozległości 2809 morg n. a. Od Gorlic 12 kil., od Biecza 15 kil. a od Żmigroda niespełna 2 mile.

Parafia greko-katolicka w miejscu. M. M.

Żródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.- 1880, T. 1, str. 123


Posłuchaj archiwalnej audycji w Radia Lem.fm

"Боднарка і Боднарчане".

O Bednarce opowiada Wasyl Sokacz.

Emisja: 11 sierpnia 2014

Autorzy: Paweł Małecki, Bogdan Gambal

BEDNARKA - Wieś i gmina, pow. Gorlice, sąd pow. Gorlice, sąd okr. Jasło, 817 mieszk. Stacja kolejowa (14 km), telefon Gorlice, pocztai telegraf Lipinki. Kamieniołomy.
Właściciele ziemscy: Piękosiewicz Tad. (240).
Kamieniołomy: Chanas F. - Chanas Tym. - Kuźma Iw. - Prońko Was.
Kołodzieje: Juszczak A.
Konie - handel: Kranz El.
Kowale: Prońko I.
Krawcy: Szmarz S.
Różne towary: Kapner E. - Kłopacz Sz.
Szewcy: Daniło I.
Tytoniowe wyr.: Kapner E.
Wyszynk trunków: Ziegler J.
Zajazdy: Kranz I.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.