Bednarka

Bednarka, wieś ruska na prawie wołoskiem, niegdyś królewska w pow. gorlickim, przy drodze z Gorlic do Żmigrodu; około jej rozszerzenia, zaludnienia i uporządkowania zasłużył się Fiedor Mikulicz, sołtys bednarecki, jak świadczy dyplom Zygmunta III z 25 maja 1595 (niedruk.).

Obecnie liczy 134 dm., 749 mieszk. przeważnie Rusinów; z tych 371 męż., 378 kobiet.

Rozległości 2809 morg n. a. Od Gorlic 12 kil., od Biecza 15 kil. a od Żmigroda niespełna 2 mile.

Parafia greko-katolicka w miejscu. M. M.

Żródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.- 1880, T. 1, str. 123


Posłuchaj archiwalnej audycji w Radia Lem.fm

"Боднарка і Боднарчане".

O Bednarce opowiada Wasyl Sokacz.

Emisja: 11 sierpnia 2014

Autorzy: Paweł Małecki, Bogdan Gambal

BEDNARKA - Wieś i gmina, pow. Gorlice, sąd pow. Gorlice, sąd okr. Jasło, 817 mieszk. Stacja kolejowa (14 km), telefon Gorlice, pocztai telegraf Lipinki. Kamieniołomy.
Właściciele ziemscy: Piękosiewicz Tad. (240).
Kamieniołomy: Chanas F. - Chanas Tym. - Kuźma Iw. - Prońko Was.
Kołodzieje: Juszczak A.
Konie - handel: Kranz El.
Kowale: Prońko I.
Krawcy: Szmarz S.
Różne towary: Kapner E. - Kłopacz Sz.
Szewcy: Daniło I.
Tytoniowe wyr.: Kapner E.
Wyszynk trunków: Ziegler J.
Zajazdy: Kranz I.