Barwinek

Barwinek w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

Barwinek, wś, pow. krośnieński, 1992 m. rozl., wtem 995 morg lasu, 68 dm., 477 dusz, ludność przewaznie ruska; par. łacińska o 14 kil. w Dukli, grecka w Zyndranowej, leży na najwyższym punkcie wąwozu prowadzącego na Węgry, przy gościńcu rządowym dukielsko-węgierskim. Za wsią ciągnie się granica węgierska, przy której znajdowały się dawniej zabudowania celne, teraz opuszczone; tartak parowy i fabryka zapałek. M. M.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1880 tom I, s. 113


Barwinek na mapie