Piorunka

Piorunka (łemk. Перунка, Perunka)
Województwo: małopolskie,
Powiat: nowosądecki,
Gmina: Krynica-Zdrój,
Kod pocztowy: 33-380

Piorunka Kapliczka
Kapliczka przydrożna fot. NAC

Piorunka, rus. Perunka, wś, pow. grybowski, ma cerkiew drewnianą, filię par. w Czyrny i szkołę ludową, jednoklasową. We wsi jest 73 dm. i 402 mk. (198 męż. i 204 kob.), 388 gr..kat., 1 rzym.-kat. i 13 izrael. Ta górska osada rozsiadła się w zwartej dolinie potoku t. n. Poziom wsi wznosi się 538 mt., lecz od południa w Karniakowym wierchu do 727 mt., na zachodzie, bezpośrednio przy wsi, mają stoki Brzeznika (719) do 678 a ku północy 618 mt., na wschodzie zaś 638 mt. Gleba górska owsiana. Pos. większa (fundusz religijny) ma tylko 38 mr. roli, 15 mr. łąk, 5 mr. pastw. i  436 mr. lasu; pos. mniejsza zaś 866 mr. roli, 148 mr. łąk, 111 mr. pastw. i 69 mr. lasu. Wioska ta graniczy na płd. z Mochnaczką Wyżnią,  na zach. z Berestem, na półn. z Polanami a na wschód z Czyrną,. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s. 184

Piorunka 1.) albo Mochnaczka, rzeczka w pow. nowosądeckim, przyjmuje w obrębie 

gm. Mochnaczki z prawego brzegu potok Fatałowski i wpada do Muszynki, dopływu Popradu. 2.) P. al. Florynka, rzka w pow. grybowskim, dopływ Biały-Dunajcowej, przyjmuje pot. Kamiannę we wsi Florynki i drugi pot. t. n. we wsi Polany.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s 184


Доч Перунка сягає княжої доби. Єї назва має походити звідси, що на місци, де тепер побудована перyнска церков, стояв колись iдол Перуна. З історичних докyментів, що дотичать Перунки, знана є датована в Радлові грамота крак. Еп. Петра Мишковского, з дня 12. VIII. 1580 р., якою вiн шлахтичови, Гєронімови Міхновичеви з Фльоринки, та йoro законним спадкоємцям, надав правом аренди ceлo Перунку, та означив точно єго межі в сусідних солтисів і місцевостей. Можна при- пускати, що в тiм часі повстала і парохія в Перунці, хоч перша знана згадка про се міститься доnерва в виданiй в Бодзянтин- скiм зaмкy грамоті крак. Еп. Яковa Задзіка з дня 9. ІІІ. 1641, якою прилучив перунску церков враз з rрунтами до церкви в Бруна-- раx. Сe прилученє не було довге, бо в датованій в Кєльцах гра- моті крак. Еписнопа Каєтана Солтика, з дня 12. ІІ. 1763 кажеться, що та церков була ”od dawnego czasu przez kapłany rządzona i trzymana" З Перунки вийшов: Bnp. О. Iоан Полянскій, Канцлєр Курії і Совітнuк Апост. Адміністрації Лемковощини. Метрики пров. від 1770 р.
Źródło: Szematyzm greko-katolickiego duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny na rok 1936, s. 43

Piorunka-figura-w-kapliczce
Figura w kapliczce fot. NAC

Niedaleka wioska Piorunka lub Perunka miała istnieć już za czasów pogańskich, a nazwę swą wywodzi od bożka Peruna. Kruche te przesłanki posłuzyły miejscowemu, niegdyś gr.-kat. a obecnie prawosławnemu księdzu Hilakowi do stworzenia teorji, popieranej także przez niektórych uczonych rosyjskich, że Karpaty były niegdyś główną siedzibą Rusinów i że stąd oni wywędrowali do wschodniej Europy...
Źródło: O Łemkowszczyźnie Walery Goetl Kraków 1935, (red.) s. 50-51 

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Piorunka - Perunka

Piorunka - Perunka i jej mieszkańcy  Dymitr Rusynko, Adam Barna. - Legnica, 2007


Write a comment

Comments: 0

Piorunka na mapie

Pogoda w Piorunce

Geograficzny

podział nazwisk

w Polsce