Piorunka

Piorunka (łemk. Перунка, Perunka)
Województwo: małopolskie,
Powiat: nowosądecki,
Gmina: Krynica-Zdrój,
Kod pocztowy: 33-380

Piorunka Kapliczka
Kapliczka przydrożna fot. NAC

Piorunka, rus. Perunka, wś, pow. grybowski, ma cerkiew drewnianą, filię par. w Czyrny i szkołę ludową, jednoklasową. We wsi jest 73 dm. i 402 mk. (198 męż. i 204 kob.), 388 gr..kat., 1 rzym.-kat. i 13 izrael. Ta górska osada rozsiadła się w zwartej dolinie potoku t. n. Poziom wsi wznosi się 538 mt., lecz od południa w Karniakowym wierchu do 727 mt., na zachodzie, bezpośrednio przy wsi, mają stoki Brzeznika (719) do 678 a ku północy 618 mt., na wschodzie zaś 638 mt. Gleba górska owsiana. Pos. większa (fundusz religijny) ma tylko 38 mr. roli, 15 mr. łąk, 5 mr. pastw. i  436 mr. lasu; pos. mniejsza zaś 866 mr. roli, 148 mr. łąk, 111 mr. pastw. i 69 mr. lasu. Wioska ta graniczy na płd. z Mochnaczką Wyżnią,  na zach. z Berestem, na półn. z Polanami a na wschód z Czyrną,. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s. 184

Piorunka 1.) albo Mochnaczka, rzeczka w pow. nowosądeckim, przyjmuje w obrębie 

gm. Mochnaczki z prawego brzegu potok Fatałowski i wpada do Muszynki, dopływu Popradu. 2.) P. al. Florynka, rzka w pow. grybowskim, dopływ Biały-Dunajcowej, przyjmuje pot. Kamiannę we wsi Florynki i drugi pot. t. n. we wsi Polany.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1887 tom VIII, s 184


Доч Перунка сягає княжої доби. Єї назва має походити звідси, що на місци, де тепер побудована перyнска церков, стояв колись iдол Перуна. З історичних докyментів, що дотичать Перунки, знана є датована в Радлові грамота крак. Еп. Петра Мишковского, з дня 12. VIII. 1580 р., якою вiн шлахтичови, Гєронімови Міхновичеви з Фльоринки, та йoro законним спадкоємцям, надав правом аренди ceлo Перунку, та означив точно єго межі в сусідних солтисів і місцевостей. Можна при- пускати, що в тiм часі повстала і парохія в Перунці, хоч перша знана згадка про се міститься доnерва в виданiй в Бодзянтин- скiм зaмкy грамоті крак. Еп. Яковa Задзіка з дня 9. ІІІ. 1641, якою прилучив перунску церков враз з rрунтами до церкви в Бруна-- раx. Сe прилученє не було довге, бо в датованій в Кєльцах гра- моті крак. Еписнопа Каєтана Солтика, з дня 12. ІІ. 1763 кажеться, що та церков була ”od dawnego czasu przez kapłany rządzona i trzymana" З Перунки вийшов: Bnp. О. Iоан Полянскій, Канцлєр Курії і Совітнuк Апост. Адміністрації Лемковощини. Метрики пров. від 1770 р.
Źródło: Szematyzm greko-katolickiego duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny na rok 1936, s. 43

Piorunka-figura-w-kapliczce
Figura w kapliczce fot. NAC

Niedaleka wioska Piorunka lub Perunka miała istnieć już za czasów pogańskich, a nazwę swą wywodzi od bożka Peruna. Kruche te przesłanki posłuzyły miejscowemu, niegdyś gr.-kat. a obecnie prawosławnemu księdzu Hilakowi do stworzenia teorji, popieranej także przez niektórych uczonych rosyjskich, że Karpaty były niegdyś główną siedzibą Rusinów i że stąd oni wywędrowali do wschodniej Europy...
Źródło: O Łemkowszczyźnie Walery Goetl Kraków 1935, (red.) s. 50-51 

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Piorunka - Perunka

Piorunka - Perunka i jej mieszkańcy  Dymitr Rusynko, Adam Barna. - Legnica, 2007


Write a comment

Comments: 0

Piorunka na mapie

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Pogoda w Piorunce

Geograficzny

podział nazwisk

w Polsce