Gładyszów

Gładyszów, wś w pow. gorlickim, należąca do parafi łac. w Sękowy a mająca parafią gr.- katol. w miejscu, jest położoną nad gościńcem wiodącym do Gorlic i wijącym się tutaj kilkoma skrętami przez górę Magórę 604 m, wysoką, liczy 706 mieszk. Zalicza się do urzędu poczt. w Konieczny. Większa pos. wynosi 204 m. lasu; mniejsza pos. 1116 m. roli, 399 m. łąk i ogrodów, 201 m. pastwisk i 159 m. lasu. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.-  1881, tom II, s. 595

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.