Gładyszów

Gładyszów, wś w pow. gorlickim, należąca do parafi łac. w Sękowy a mająca parafią gr.- katol. w miejscu, jest położoną nad gościńcem wiodącym do Gorlic i wijącym się tutaj kilkoma skrętami przez górę Magórę 604 m, wysoką, liczy 706 mieszk. Zalicza się do urzędu poczt. w Konieczny. Większa pos. wynosi 204 m. lasu; mniejsza pos. 1116 m. roli, 399 m. łąk i ogrodów, 201 m. pastwisk i 159 m. lasu. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.-  1881, tom II, s. 595