Hańczowa

Hańczowa, wieś nad Hańczowym potokiem w okolicy  grzystej i lesistej, wzniesiona 458 metr. n. p. m., leży w pow. gorlickim, bIisko granicy węgierskiej, ma paratię gr. katolicką i szkołę ludową jednoklasową. Mieszkańców gr. kat. wyznania 904.  Większa pos. wynosi 5 m. n. a.  roli i 608 mr. lasu,  mniejsza pos. 1063  mor. roli,  478 mor. łąk i ogr., 498 mor. pastw. i 186 mr. lasu. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1882 tom III, s. 25-26

Hańczowa.Cerkiew prawosławna pod wezwaniem

Opieki Matki Bożej fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Lemkovina 1972, nr 11, s. 1
Lemkovina 1972, nr 11, s. 1