Hańczowa

Hańczowa, wieś nad Hańczowym potokiem w okolicy  grzystej i lesistej, wzniesiona 458 metr. n. p. m., leży w pow. gorlickim, bIisko granicy węgierskiej, ma paratię gr. katolicką i szkołę ludową jednoklasową. Mieszkańców gr. kat. wyznania 904.  Większa pos. wynosi 5 m. n. a.  roli i 608 mr. lasu,  mniejsza pos. 1063  mor. roli,  478 mor. łąk i ogr., 498 mor. pastw. i 186 mr. lasu. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1882 tom III, s. 25-26

Hańczowa.Cerkiew prawosławna pod wezwaniem

Opieki Matki Bożej fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Lemkovina 1972, nr 11, s. 1
Lemkovina 1972, nr 11, s. 1