Komańcza

Komańcza, wś nad Osławiczką, dopływem Osławy; przy drodze żelaz. przemysko-łupkowskiej, w okolicy górzystej i lesistej pow. sanockiego, ma parafią gr.-kat., st. kolei, poczty i telegr., należy do parafii rzym.-kat. w Bukowsku. Z 819 mk. przebywa 112 na obszarze wiek. pos.; pod względem religii jest 725 gr.-kat., reszta rzym.-kat. izraelici. Paraf. cerkiew gr.-katol. jest drewniana. Wyposażenie parocha składa się

z 200 mr. gruntu w ogóle. Parafia należy do dyec. przemyskiej, dek. jaśliskiego, i ma. z dołączonemi 2-ma cerkwiami w Czystohorbach i Dołżycy 1866 gr.-kat., 30 rzym.-kat. i 69 izrael. Więk. pos. Towarz. Belgijskiego pod firmą Piotr i Jerzy hr. Kanick w Belgii ma obszaru 250 mr. roli., 54 mr. łąk i ogr., 223 mr. pastw. i 842 mr. lasu; mn. pos. 1136 mr. roli, 126 mr. łąk i ogrod., 546 mr. pastw. i 20 mr. lasu. K. graniczy na północ z Czystohorbami, na wschód z Przełukami, na zachód z Dołżycą a na połud. z Radoszycami. Stacya K. drogi żel. przemysko-łupkowskiej, między Szczawnem a Łupkowem, odł. 132 kil. od Przemyśla. Mac.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.-  1883, tom IV, s. 297-298

Komańcza
Komańcza jest specyficznym i znaczącym miejscem na mapie polskich Bieszczadów. Samo miasteczko, choć znane i często odwiedzane...

[czytaj cały artykuł]