Kotów

Kotów, wś, pow. sądecki, par. gr.-katol. Łabowa, o 23 kil. od N. Sącza, w położeniu górzystem, 614 m. npm.; rozległa 839 mr. austr., przeważnie posiadłość mniejsza. Attynencya dóbr Nawojowy hr. Edwarda Stadnickiego. Ma 274 mk. gr..katol. Od płn., wsch. i płd. otaczają tę wieś szpilkowe lasy, przez które ciągnie się granica pow. sądeckiego i grzybowskiego. Grunta górskie, kamieniste i mało urodzajne. Więk, pos. wynosi 22 mr. lasu; mniej. pos. 430 roli, 174 łąk i ogr., 179 mr. lasu. Na zachód w odległości 3 kil. linii prostej graniczy z Łabową. M. Z. S.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- t.IV, 1883, s. 496