Kotań

Kotań, wś, pow. jasielski, należy do parafii rzym.- kat., sądu pow. i urzędu poczt. w Żmigrodzie Nowym, a do par. gr.-kat. w Krempnie. Górska wieś na lew. brz. Wisłoki jest położoną 410 m. npm. Przez wś wije się bezimienny potok a naokoło piętrzą się lesiste góry, wznoszące się od 511 do 547 m. npm. W środku wsi stoi drewniana cerkiew gr.-kat. Z 316 mk. jest 300 gr.-katol. a 16 rzym.-katol. wyznania. Pos. więk. ma 211 mr. lasu; mniej. pos. 494 roli, 186 łąk i ogr., 243 pastw. i 127 mr. lasu. K. graniczy na zachód ze Świątkową, na północ z Desznicą i Hałbowem a na zachód z Krempną. Mac.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1883, t. IV, s. 491