Małastów

Małastów, wś w pow. gorlickim, nad potok. Sękową, uchodzącym z praw. brz. do Ropy. Por. Małastówka. W wąskiej dolinie stoją zabudowania włościan długim szeregiem nad rzeczką, przy gościńcu prowadzącym z Gorlic przez Konieczną na Węgry. Dolinę ścieśnia od zachodu lasem pokryta Magóra małastowska 814 m npm., od wschodu Ostra góra 735 m. bezwzględnej wysokości. Budowę geologiczną tej wsi badali H. Walter i dr. Dunikowski (Kosmos, 1882) i uznali Magórę małastowską za oligocen, zresztą wszystko za górny eocen. Mieszkańców 430, mianowicie 399 gr.-katol. a 31 rzym.-katol.; ci ostatni przyłączeni do parafii w Sękowy. Jest tutaj parafia gr.-katol. z cerkwią murowaną, urząd pocztowy i szkoła jednoklasowa ludowa. Grunt nieurodzajny, kamienisty i zimny. Pos. wiek. (Wilh. hr.Siemiński-Lewicki) ma 19 mr. roli i 136 mr. łąk, 481 pastw. i nieuż. i 116 mr. lasu. Wyposażenie parocha gr.-kat. składa się ze 191 mr. roli w ogóle i 135 zł. dodatku do kongruy. Parafia obejmuje Ropicę ruską, Pętnę i przys. Draguszów z ogólną liczbą 1974 gr.-kat., 40 rzym.-kat. i 39 żydów. W roku 1440 została ta wieś nadaną prawem magdeburskiem i była własnością Giebułtowskich. Siarczyński (Rkp. Bibl. Ossol. Nr 1825) nazywa potok Sękowę Małastowem i chwali ją dla obfitego połowu pstrągów. M. graniczy na południu z Pętną, na północ z Draguszowem. Mac.

Źródło: Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego tom 6, str. 28


Маластів (Małastów), с. Ц. св. Безср. Косми і Даміяна, мур. 1805., відн. 1908., в середн. стані. Доч. Пантнa (Pantna), с. Ц. Преп. Маті Параскеви, мур. 1916., в добр. стані., відд. 2 км. Доч. Ропиця Руска (Ropica Ruska), с. Ц. д. Св. Аpx. Михаіла, зб. 1819 p., в лихім стані, відд. 3 км. Місц. Драгашів (Dragaszów), прис., відд. 3 км. Сенькова (Seńkowa), відд. 4 км. Ч. д. гр. кат. 470 + 740 + 736 (з Драгаш.) + 0 = 1946; Лат. 61; Ізр. 32. Парох: о. Шуфлят Павел, р. 6. IV. 1899, рк. 27. VI. 1926, ін. 16. VIII. 1934, ж. Лат. парох: о. Станислав Горовіч в Сенкові. Патрон: Володислав Длугош в Сярах, п. Горлиці. Право патр. виконує лично. Школи: 1, 2, 2 кл., двояз., по 1, 2, 2 силах. Кооп.: в Маластові: „Надія"; в Пантній: „Лемковска Земля"; в Ропиці Р. „Лемко", підчинені Кооп. Союзови в Варшаві. Читальні: в Маластові: „Парох. читальня" (нечинна); в Пантн : ім. М. Качковского. Прих. дім, дер., зб. 1927 - 1929 pp., о 6 кімн. і керниця в добр. стані. Стайня, стодола, дер., в середн, стані. В Маластові: огор. 46 а, 26 м²; поля 6 га, 3О а, 14 м²; лук 1 га, 74 а, 62 м²; пасов. 21 га, 42 а, 58 м²; ліса 2 га, 25 а, 98 м²;неуж. 12 а, 05 м². Пантна: поля 5 га, 78 а, 17 м²; лук 41 а, 05 м²; пасов. 16 га, 93 а, 16 м²; ліса 16 г², 26 а, 65 м²; неуж, 10 а, 60 м². Ропиця Руска: поля 11 га, 56 а, 87 м²; лук 18 га, 45 а, 66 м²; пасов. 8 га, 48 а, 92 м². Є лісовий плян до 1938 р. Стар., Суд, телєф., телєгр., желізн. Горлиці (Gorlice), 12 км. Почта Ропиця Руска (Ropica Ruska), 5 км. Найбл. гр. кат. приход¬ство в Рихвалді (Rychwałd), 3 км. В Маластові стоїть ще стара, деревляна, около 200 літ числяча церков, яка вже є на половину розвалена, та не надаєс я зовсім до ужитку. Нову, муровану церков побудував тут в 1805 р. при помочі громад, Ропиці Рускої і Пантної - та заосмотрив єї внутрішним уладженєм і 3. престолами на лат. лад місц. патрон Станислав ґр. Сіминскій. В 1864 р ; старанєм тодішного, місцевого пароха, о. Іосифа Менцінского, збудовано на церкві три бані (копули), построєно іконостас, помальовано церков на внутр, та відсунено від стіни великий, головний престіл. Старі метрики в Маластові проваджено від 1770 р. в рускій мові. Від того часу "буде там дотепер 13. душпастирів, з котрих о. Еміліяна Менцінского замордували в рабункових цілях бандити в дни 12. VI. 1926. Около 1849 р лютував в селі голод і ріжні слабости, а 1873 холера. Селяни емігрували часто на зарібки до Америки і на Угорщину. Безпосередно перед австро-німецкйм проломом російского боєвого фронту під Горлицями відбули ся тут в перших днях 1915 р. завзяті битви, в яких полягло богато жовнірів обох воюючих сторін. Як памятка тих змагань лишилися тут дотепер численні, воєнні кладбища. Метрики пров. від 1784 р.

Źródło: Źródło: Szematyzm Greko-katolickiego Duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny 1936, str. 23-25


Małastówka, pot., bierze początek na zach. obszarze gm. Banicy, w pow. gorlickim, u płn. podnóża pasma Magóry Małastowskiej. Płynie na płn. zachód przez wś Pętnę i Małastów, a na obszarze Ropicy Ruskiej uchodzi do Przegonki z lew. brz. Długość biegu 9 kil. Od lew. brz. zabiera wody z płn. wsch. stoczystości Magóry Małastowskiej. Od wsch. wznosi sie dział górdki z szczytami Dziamerą, 757 m., i Ostrą górą, 735 m. wysokiemi. Br. G.

Źródło: Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego tom 6, str. 28