Klimkówka

Klimkówka, wś nad Ropą, w dolinie 388 m. n. p. m., utworzonej przez dwa lesiste pasma, od zachodu Homolę 707 m., od wschodu Ubocz 631 m. n. p. im., w pow. gorlickim; ma parafię gr.-kat, należy do paraf. rz.-kat. w Ropie i liczy według najnowszego spisu ludności 568 mk., z których 39 przebywa na obszarze więk. pos. Podług religii ma być 493 gr.-kat., 30 izrael. i 45 rz.-kat. Szematyzm duch. dyec. rz.-kat. przemyskiej z r. 1879 podaje liczbę rz.-kat. na 83. Jest tu szkoła ludowa filialna. Cerkiew parafialna gr.-kat. drewniana należy do dek. bieckiego dyecezyi przemyskiej i liczy wraz z Łosiem 1532 gr.- kat. a 310 izrael. K. graniczy na północ z Łosiem, a na południe z Uściem ruskiem. Więk. pos. (Jul. Götze) ma obszaru 117 mr. roli, 40 ; mr. łąk, 44 mr. pastw. i 449 mr, świerkowego lasu; pos. mn. 665 mr. roli, 85 mr. łąk i ogr.,  171 mr. pastw. i 105 mr. lasu.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- T. IV (1883r.), s. 148


Klimkówka. Kopuły nad zaporą
Jezioro Klimkówka to sztuczny zbiornik powstały w wyniku przegrodzenia tamą rzeki Ropy w miejscu, gdzie ładnym...

[czytaj cały artykuł]

Klimkówka. Cerkiew pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1914r. z archiwum NAC
Klimkówka. Cerkiew pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1914r. z archiwum NAC
Klimkówka. Cerkiew pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1914r. z archiwum NAC
Klimkówka. Cerkiew pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1914r. z archiwum NAC